Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wtorek, 2024-05-21 ( Imieniny: Jana, Moniki)

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody - Dokonanie wpisu do ewidencji obiektów innych niż obiekty hotelarskie, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie Gminy Brody

Dokonanie wpisu do ewidencji obiektów innych niż obiekty hotelarskie, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie Gminy Brody

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów innych niż obiekty hotelarskie, w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie Gminy Brody.
 2. We wniosku podaj NIP oraz numer wpisu do KRS .
 3. Wypełniony i podpisany własnoręcznie wniosek wraz z załącznikami złóż osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody ( na parterze).

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów innych niż obiekty hotelarskie, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie Gminy Brody.
 2. Załączniki:
 3. minimalne wymagania co do wyposażenia dla innych obiektów, świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi,
 4. – opis obiektu.
 5. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej – w przypadku żądania wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie ma terenie Gminy Brody.

Opłaty:

Wpis do ewidencji jest bezpłatny.

- 17 zł –opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie Gminy Brody.

Opłatę skarbową można dokonać w kasie Urzędu Gminy Brody ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody,

Przelewem na nr konta: 21 8518 0006 2003 0021 5039 0001 Bank Spółdzielczy w Starachowicach lub przekazem pocztowym .

Termin odpowiedzi:

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 30 dni od złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji o odmowie wpisu przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Podstawą odmowy wpisu do ewidencji innych obiektów hotelarskich są braki formalne wniosku, nieuzupełnione w terminie 7 dni od wezwania do ich usunięcia. Odmowa wpisu w tym przypadku wydawana jest w formie informacji o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania.

Uwagi:

 1. Prowadzenie ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie jest obowiązkiem Wójta Gminy Brody- art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych ( Dz.U 2020.2211).
 2. Zgłoszenie do ewidencji jest obowiązkowe dla wszystkich którzy prowadzą działalność polegającą na wynajmowaniu pokoi dla turystów w formie: pokoi gościnnych, kwater prywatnych, wynajmu pokoi, gospodarstwa agroturystycznego, pól biwakowych, domków letniskowych, ośrodków wczasowych, kolonijnych, rehabilitacyjnych itd., bez względu na ilość wynajmowanych miejsc noclegowych.
 3. Ewidencja innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie nie obejmuje następujących obiektów hotelarskich: hoteli, moteli, kempingów, domów wycieczkowych, schronisk i schronisk młodzieżowych.
 4. Ewidencja innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, jest jawna. Karty ewidencyjne obiektów mogą być udostępniane do wglądu w obecności osoby uprawnionej do prowadzenia ewidencji.
 5. Po dokonaniu wpisu, na żądanie wnioskodawcy wydawane jest potwierdzenie wpisu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.
 6. Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie zgłasza do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie informację o:

- zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,

- uzyskaniu decyzji marszałka województwa o zaszeregowaniu obiektu do rodzaju i nadaniu kategorii,

- zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową,

- zmianie liczby miejsc noclegowych, liczby jednostek mieszkalnych, zmianie ich struktury, zmianie numeru telefonu, a także o ile obiekt posiada- zmianie numeru faxu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej,

-zmianie zakresu świadczonych usług, w tym gastronomicznych,

- pisemnie na adres Urząd Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych( Dz.U. 2020.2211).
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów , w których są świadczone usługi hotelarskie ( tj. Dz.U.2017.2166).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.2021.735).

Wymagane załączniki do pobrania:

 1. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów innych niż obiekty hotelarskie, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie Gminy Brody.
 2. Załącznik nr 1 Minimalne wymagania co do wyposażenia dla innych obiektów, świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi,
 3. Załącznik nr 2 Opis obiektu.

Sprawę prowadzi:

Stanowisko ds. kadr i działalności gospodarczej te. 41 2711231 wew.216

 

Autor: Tatiana Wójcik

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-08-17 12:36przez: Tatiana Wójcik
Opublikowano:2022-08-17 12:36przez: Łukasz Wzorek
Zmodyfikowano:2022-08-17 12:32przez: Łukasz Wzorek
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Brody
Odwiedziny:276

Rejestr zmian

 • [2022-08-17 12:32:33]Łukasz WzorekUtworzenie i dodanie artykułu

Banery/Logo