Zarządzenia Wójta Gminy Brody 2020 rok

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenie Nr 140/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 30.07.2020 r.

2020-09-11

Zarządzenie Nr 140/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 30.07.2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu " Karta Mieszkańca Gminy Brody"

Zarządzenie Nr 139/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 29.07.2020 r.

2020-09-11

Zarządzenie Nr 139/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 29.07.2020 r. w sprawie ogłoszenia III otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku.

Zarządzenie Nr 137/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 29.07.2020 r.

2020-09-07

Zarządzenie Nr 137/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 29.07.2020 r. w sprawie powołania Komisji do oceny wniosku sołectwa Brody złożonego w sprawie zmiany przedsięwzięcia do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2020.

Zarządzenie Nr 136/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 28.07.2020 r.

2020-09-07

Zarządzenie Nr 136/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 28.07.2020 r. w sprawie okresowego skrócenia czasu pracy w UG Brody.

Zarządzenie Nr 133/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 24.07.2020 r.

2020-09-07

Zarządzenie Nr 133/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 24.07.2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Brody na 2020 rok i zatwierdzenie planu finansowego po dokonanych zmianach.

Zarządzenie Nr 132/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 24.07.2020 r.

2020-09-07

Zarządzenie Nr 132/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 24.07.2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 131/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 21.07.2020 r.

2020-09-07

Zarządzenie Nr 131/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 21.07.2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Brody na 2020 r. i zatwierdzenie planu finansowego po dokonanych zmianach.

Zarządzenie Nr 130/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 21.07.2020 r.

2020-09-07

Zarządzenie Nr 130/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 21.07.202o r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 167/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 02.09.2020r.

2020-09-04

Zarządzenie Nr 167/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 02.09.2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w Stykowie, przy ul. Starotorze, gmina Brody, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego tą nieruchomość oraz ustalenia ceny netto do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 161/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 27.08.2020 r.

2020-09-03

Zarządzenie Nr 161/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 27.08.2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w Rudniku, przy ul. Ostrowieckiej, gmina Brody, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego tą nieruchomość oraz ustalenia ceny netto do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 135/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 28.07.2020 r.

2020-08-07

Zarządzenie Nr 135/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 28.07.2020r. w sprawie powołania komisji konkursowej do naboru na stanowisko podinspektora ds. księgowości podatkowej i opłat lokalnych w Urzędzie Gminy w Brodach.

Zarządzenie Nr 129/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 21.07.2020 r.

2020-08-07

Zarządzenie Nr 129/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 21.07.2020 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej.

Zarządzenie Nr 128/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 20.07.2020r.

2020-08-07

Zarządzenie Nr 128/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 20.07.2020 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Brodach w zamian za dzień świąteczny przypadający 15 sierpnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 127/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 17.07.2020r.

2020-08-07

Zarządzenie Nr 127/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 17.07.2020r. w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej oraz sposobu ich realizacji, przejętych przez Zakład zadań własnych Gminy Brody w zakresie utrzymania i zarządzania oraz bieżącego udostępniania gminnych obiektów użyteczności publicznej, powstałych w ramach projektu "Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej".

Zarządzenie Nr 125/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 15.07. 2020r.

2020-08-07

Zarządzenie Nr 125/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 15.07.2020r. w sprawie powołania Komisji do oceny wniosku sołectwa Ruda złożonego w sprawie zmiany przedsięwzięcia do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2020.

Zarządzenie Nr 124/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 14.07.2020r.

2020-08-07

Zarządzenie Nr 124/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 14.07.2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu gminy Brody na 2020 rok i zatwierdzenie planu finansowego po dokonanych zmianach.

Zarządzenie Nr 123/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 14.07.2020r.

2020-08-07

Zarządzenie Nr 123/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 14.07.2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 122/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 09.07.2020r.

2020-08-06

Zarządzenie Nr 122/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 09.07.2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 110/2020 Wójta Gminy Brody  z dnia 26 czerwca 2020r.

Zarządzenie Nr 121/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 09.07.2020r.

2020-08-06

Zarządzenie Nr 121/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 09.07.2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Brody na 2020 rok i zatwierdzenie planu finansowego po dokonanych zmianach.

Zarządzenie Nr 120/2020 Wojta Gminy Brody z dnia 09.07.2020r.

2020-08-06

Zarządzenie Nr 120/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 09.07.2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 119/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 08.07.2020r.

2020-08-06

Zarządzenie Nr 119/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 08.07.2020r. w sprawie powołania Komisji do oceny wniosku sołectwa Krynki złożonego w sprawie zmiany przedsięwzięcia do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2020.

Zarządzenie Nr 117/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 03.07.2020r.

2020-08-06

Zarządzenie Nr 117/2020r. Wójta Gminy Brody z dnia 03.07.2020r. w sprawie powołania Komisji do spraw nagród i wyróżnień sportowych.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Brodach
Data utworzenia:2020-02-27
Data publikacji:2020-02-27
Osoba sporządzająca dokument:Wiesława Wójcik
Osoba wprowadzająca dokument:Wiesława Wójcik
Liczba odwiedzin:674