Zarządzenia Wójta Gminy Brody 2019 rok

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ZARZĄDZENIE Nr 166/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 31 października 2019 roku

2019-12-05

ZARZĄDZENIE Nr 166/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 31 października 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego działalności socjalnej w Urzędzie Gminy Brody na 2019 rok po zmianach.

Zarządzenie Nr 165/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 31 października 2019 roku

2019-12-05

Zarządzenie Nr 165/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 31 p0aździernika 2019 roku w sprawie wprowadze nia Polityki Bezpieczeństwa Informacji dla Urzędu Gminy w Brodach

Zarządzenie Nr164/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 31 października 2019 r.

2019-12-05

Zarządzenie Nr 164/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 31 października 2019 r. W sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w-Rodzinie.

Zarządzenie Nr 163/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 31 października 2019 roku

2019-12-05

Zarządzenie Nr 163/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 31 październik,a 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 183/2018 z dnia 31.10.2018r. w sprawie wprowadzenia Polityki ochrony danych osobowych

Zarządzenie Nr 162/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 31 października 2019 roku

2019-12-05

Zarządzenie Nr 162/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 31 października w sprawie wdrożenia zasad prowadzenia Analizy Ryzyka i Oceny Skutków Przetwarzania Danych w Urzędzie Gminy w Brodach

ZARZĄDZENIE Nr 161/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 października 2019 r.

2019-12-05

ZARZĄDZENIE Nr 161/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 października 2019 r w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Brody na 2019 rok
i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

ZARZĄDZENIE Nr 160/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 października 2019 r.

2019-12-05

ZARZĄDZENIE Nr 160/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 159/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 25 października2019 roku

2019-12-05

Zarządzenie Nr 159/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 25 października2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 158/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 25 października 2019r.

2019-12-05

ZARZĄDZENIE Nr 158/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 25 października 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w zadaniach jednostek pomocniczych realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 157/2019 W ÓJTA GMINY BRODY z dnia 25 października 2019 r.

2019-12-05

ZARZĄDZENIE Nr 157/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 25 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Brody na 2019 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach

ZARZĄDZENIE Nr 156/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 23 października 2019 r.

2019-12-05

ZARZĄDZENIE Nr 156/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 23 października 2019 r. w sprawie określenia zasad przekazywania i rozliczania dotacji celowej przyznanej Zakładowi Gospodarki ^Komunalnej w Brodach na dofinansowanie zakupu wielozadaniowego pojazdu z napędem na 4 koła oraz posypywarki i pługu.

Zarządzenie Nr 155/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 23 października 2019 roku

2019-12-05

Zarządzenie Nr 155/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 23 października 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzania Nr 38/2015 z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 154/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 21.10.2019 roku

2019-12-05

Zarządzenie Nr 154/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 21.10.2019 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej

ZARZĄDZENIE Nr 153/2019 W ÓJTA GMINY BRODY z dnia 18 października 2019 r

2019-12-05

ZARZĄDZENIE Nr 152/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 18 października 2019 r.

2019-12-05

ZARZĄDZENIE Nr 152/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 18 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 151/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 18 października 2019 roku

2019-12-05

Zarządzenie Nr 151/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 18 października 2019 roku w sprawie powołania Komisji do oceny wniosku sołectwa Dziurów złożonego w sprawie zmiany przedsięwzięcia do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2019

Zarządzenie Nr 150/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 16.10.2019

2019-12-05

Zarządzenie Nr 150/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 16.10.2019 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w Brodach przy
ul. Piaskowej 24, na rzecz właścicieli budynku mieszkalnego posadowionego na tej nieruchomości, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego tą nieruchomość oraz ustalenia ceny do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 149/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 11.10.2019 roku

2019-12-05

Zarządzenie Nr 148/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 10 października 2019 roku

2019-12-05

ZARZĄDZENIE Nr 147/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 04 października 2019 r.

2019-12-05

ZARZĄDZENIE Nr 147/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 04 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Brody na 2019 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

ZARZĄDZENIE Nr 146/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 04 października 2019 r.

2019-12-05

ZARZĄDZENIE Nr 146/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 04 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 145 /2019 Wójta Gminy Brody z dnia 1 października 2019 r.

2019-12-05

Zarządzenie Nr 145 /2019 Wójta Gminy Brody z dnia 1 października 2019 r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Brody

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Brodach
Data utworzenia:2019-02-15
Data publikacji:2019-02-15
Osoba sporządzająca dokument:Wiesława Wójcik
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Wzorek
Liczba odwiedzin:1138