Jesteś tutaj: Start / Ogłoszenia

Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

WYKAZ Znak: PB.6845.20.2020

2020-09-08

WÓJT GMINY BRODY

na podstawie art. 35 ust 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U z 2020 r. poz. 65 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości

W Y K A Z

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do dzierżawy.

Czytaj więcej o: WYKAZ Znak: PB.6845.20.2020

WYKAZ Znak: PB.6845.2.2020

2020-09-08

PB.6845.2.2020

WÓJT GMINY BRODY

na podstawie art. 35 ust. 1,2 i art. 34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 65 ze zm.) podaje do  publicznej wiadomości

WYKAZ

nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 18, stanowiącej własność Gminy Brody – przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Czytaj więcej o: WYKAZ Znak: PB.6845.2.2020

Ogłoszenie nr 2 PKP Polskie Linie Kolejowe SA z dnia 01.09.2020r

2020-09-07

Ogłoszenie Wójt Gminy Brody ogłasza IV otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku.

2020-09-07

Rozdział I - Cele i rodzaj zadań

§ 1.

Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego zawartych w art. 3 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t.j. z dnia 2020.06.18 z późn. zm.).

 

 

Czytaj więcej o: Ogłoszenie Wójt Gminy Brody ogłasza IV otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku.

Ogłoszenie PKP Polskie Linie Kolejowe SA z dnia 01.09.2020r

2020-09-07

Ogłoszenie - oferta w trybie tzw. małych grantów

2020-08-27

Do publicznej wiadomości podaje się ofertę Stowarzyszenia „Brody nad Kamienną” adres: ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody (KRS: 0000253010); na realizację zadania pod nazwą: „Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny”. Do dnia 07.09.2020r. można zgłaszać uwagi w tej sprawie.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie - oferta w trybie tzw. małych grantów

Ogłoszenie III otwartego konkursu ofert

2020-07-30

Wójt Gminy Brody ogłasza III otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku.

Rozdział I

Cele i rodzaj zadań

    1.

Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego zawartych w art. 3 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t.j. z dnia 2020.06.18 z późn. zm.).

    2.

Cele wymienione w § 1 będą realizowane w szczególności poprzez zlecenie zadania w zakresie:

Czytaj więcej o: Ogłoszenie III otwartego konkursu ofert

INFROMACJA O OTWARTYM I KONKURENYCJNYM NABORZE KANDYTATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

2020-06-15

INFROMACJA O OTWARTYM I KONKURENYCJNYM

NABORZE KANDYTATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

Wójt Gminy Brody

Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego  Spisu Rolnego w 2020r.

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o Powszechnym Spisie Rolnym w  2020r. (Dz.U z 2019r. poz.1728)                                                      

Wójt Gminy Brody

Czytaj więcej o: INFROMACJA O OTWARTYM I KONKURENYCJNYM NABORZE KANDYTATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

Ogłoszenie - oferta w trybie tzw. małych grantów

2020-05-05

Do publicznej wiadomości podaje się ofertę Stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności adres: Al. 3-go Maja 73 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski (KRS: 0000035605); na realizację zadania pod nazwą: „Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Brody”. Do dnia 13.05.2020r. można zgłaszać uwagi w tej sprawie.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie - oferta w trybie tzw. małych grantów

Zawiadomienie Starosta Starachowicki GNOŚ.6820.56.2020

2020-03-24

Zawiadomienie Starosta Starachowicki GNOŚ.6820.54.2020

2020-03-24

Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert w 2020 r.

2020-01-20

Wójt Gminy Brody ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku.

Rozdział I
Cele i rodzaj zadań
§ 1.
Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego zawartych w art. 3 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019.688 t.j. z dnia 2019.04.12 z późn. zm.).

 

Czytaj więcej o: Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert w 2020 r.

Rozstrzygnięcie I otwartego konkursu ofert w 2020 r.

2020-01-20

W związku z rozstrzygnięciem I edycji otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych w 2020 r., realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, na podstawie  przyznane zostały następujące dotacje:

Czytaj więcej o: Rozstrzygnięcie I otwartego konkursu ofert w 2020 r.

Uwaga! od nowego roku nowe numery rachunków bankowych

2019-12-31

Informujemy, że od 01.01.2020 będą obowiązywały nowe numery rachunków bankowych.

Gmina Brody:
21 8518 0006 2003 0021 5039 0001

Rachunek do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
53 8518 0006 2003 0021 5039 0007

Ogłoszenie I otwartego konkursu ofert

2019-12-13

Wójt Gminy Brody ogłasza I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku.

Rozdział I

Cele i rodzaj zadań

§1.

Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego zawartych w art. 3 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019.688 t.j. z dnia 2019.04.12 z późn. zm.).

Czytaj więcej o: Ogłoszenie I otwartego konkursu ofert

Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do dzierżawy

2019-12-09

 6845.17.2016

Brody dn. 05.12.2019 r.

WÓJT GMINY BRODY

na podstawie art. 35 ust 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości,

W Y K A Z

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do dzierżawy.

Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do dzierżawy

Ogłoszenie - oferta w trybie tzw. małych grantów

2019-11-25

Do publicznej wiadomości podaje się ofertę Stowarzyszenia Profilaktyczno – Społecznego „Rodzina”  adres: ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody (KRS: 0000046925); na realizację zadania pod nazwą: „Prowadzenie punktu konsultacyjnego i telefonu zaufania”. Do dnia 04.12.2019r. można zgłaszać uwagi w tej sprawie.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie - oferta w trybie tzw. małych grantów

Ogłoszenie - oferta w trybie tzw. małych grantów

2019-10-30

Do publicznej wiadomości podaje się ofertę Stowarzyszenia Sportowego „Kamienna” adres: ul. Radomska 34 27-230 Brody (KRS: 0000025079); na realizację zadania pod nazwą: „Integracja i rywalizacja sportowa poprzez piłkę nożną”. Do dnia 07.11.2019r. można zgłaszać uwagi w tej sprawie.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie - oferta w trybie tzw. małych grantów

Ogłoszenie - oferta w trybie tzw. małych grantów

2019-10-30

Do publicznej wiadomości podaje się ofertę Stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności adres: Al. 3-go Maja 73 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski (KRS: 0000035605); na realizację zadania pod nazwą: „Pomoc żywnościowa dla najuboższych mieszkańców Gminy Brody”. Do dnia 08.11.2019r. można zgłaszać uwagi w tej sprawie.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie - oferta w trybie tzw. małych grantów

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczie uczniów po aktualizacji X.2019r.

2019-10-30

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

2019-10-25

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 17 października 2019 roku

Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

2019-10-21

                                                                                                                                                  Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Brody Nr 150/2019 z dnia 16.10.2019 r.

PB.6840.3.2019

WÓJT GMINY BRODY

na podstawie art. 35 ust. 1, 2 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2018.2204 ze zm.)

podaje do publicznej wiadomości

W Y K A Z

nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu nr 0003 Brody jako działka nr 1020/2, stanowiącej własność Gminy Brody, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli budynku mieszkalnego posadowionego na tej działce

Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Brodach.
Data utworzenia:2017-12-18
Data publikacji:2017-12-18
Osoba sporządzająca dokument:Łukasz Wzorek
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Wzorek
Liczba odwiedzin:8128