Zarządzenia Wójta Gminy Brody 2018 rok

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ZARZĄDZENIE Nr 204/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 03 grudnia 2018 r.

2019-02-13

ZARZĄDZENIE Nr 203/1/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 03 grudnia 2018r.

2019-02-13

ZARZĄDZENIE Nr 203/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 03 grudnia 2018 r.

2019-02-13

Zarządzenie Nr 203/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 03 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2018 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach

Zarządzenie Nr 202/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 2 grudnia 2018 roku

2019-02-13

Zarządzenie Nr 202/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 201/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 30.11.2018 r.

2019-02-13

Zarządzenie Nr 201/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 30.11.2018r w sprawie powołania Komisji do wydania ruchomości znajdującej się w budynku przeznaczonym pod funkcje handlowo-usługowe położonym na działce o nr ew.274/2  w miejscowości Jabłonna Gmina Brody

ZARZĄDZENIE Nr 200/2018 WÓJTA GMINY BRODY Z dnia 30 listopada 2018 r.

2018-12-18

ZARZĄDZENIE Nr 200/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 199/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 listopada 2018r.

2018-12-18

ZARZĄDZENIE Nr 199/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w zadaniach jednostek pomocniczych realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 198/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 listopada 2018 r.

2018-12-18

ZARZĄDZENIE Nr 198/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2018 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

ZARZĄDZENIE Nr 197/2018 WOJTA GMINY BRODY Z dnia 21 listopada 2018 r.

2018-12-18

ZARZĄDZENIE Nr 197/2018 WOJTA GMINY BRODY z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2018 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

ZARZĄDZENIE Nr 196/2018 WÓJTA GMINY BRODY Z dnia 21 listopada 2018 r.

2018-12-18

ZARZĄDZENIE Nr 196/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 195/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 15 listopada 2018r.

2018-12-17

ZARZĄDZENIE Nr 195/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 15 listopada 2018r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 20/2011 Wójta Gminy Brody z dnia 16 marca 2011r. w sprawie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Brodach.

Zarządzenie Nr 194/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 13 listopada 2018 roku

2018-12-17

Zarządzenie Nr 194/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 193/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 13.11.2018 roku

2018-12-17

Zarządzenie Nr 193/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 13.11.2018 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej

Zarządzenie Nr192/2018 Wójta Gminy Brody z 13 listopada 2018 roku

2018-12-17

Zarządzenie Nr192/2018 Wójta Gminy Brody z 13 listopada 2018 roku w sprawie rozłożenia na raty należności cywilnoprawnych

ZARZĄDZENIE NR 191/1/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 12 listopada 2018r.

2018-12-17

ZARZĄDZENIE NR 191/1/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 12 listopada 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu pn. „ Zwiększenie aktywności fizycznej uczniów oraz poszerzenie i rozwijanie kompetencji w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w Gminie Brody" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ZARZĄDZENIE Nr 191/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 09 listopada 2018 r.

2018-12-17

ZARZĄDZENIE Nr 191/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 09 listopada 2018 r. w sprawie projektu uchwały uchwalenia budżetu GMINY BRODY na 2019 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 190/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 09 listopada 2018 r.

2018-12-17

ZARZĄDZENIE Nr 190/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 09 listopada 2018 r. w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej GMINY BRODY na lata 2019-2028.

ZARZĄDZENIE Nr 189/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 07 listopada 2018 r.

2018-12-17

ZARZĄDZENIE Nr 189/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 07 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2018 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Zarządzenie Nr 188/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 07.11.2018 roku

2018-12-17

Zarządzenie Nr 188/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 07.11.2018 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej

ZARZĄDZENIE NR 187/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 05.11.2018 r

2018-12-17

ZARZĄDZENIE NR 187/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 05.11.2018 r. w sprawie: ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w Stykowie przy ul. Starotorze, gmina Brody.

Zarządzenie Nr186/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 02 listopada 2018 roku

2018-12-17

Zarządzenie Nr186/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 02 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 185/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 02 listopada 2018 r.

2018-12-17

ZARZĄDZENIE Nr 185/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 02 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2018 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Brodach.
Data utworzenia:2017-12-20
Data publikacji:2017-12-20
Osoba sporządzająca dokument:Łukasz Wzorek
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Wzorek
Liczba odwiedzin:4876