Jesteś tutaj: Start / Ogłoszenia

Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej licznie uczniów na rok 2019

2019-02-12

Ogłoszenie Wójta Gminy Brody

2019-02-11

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

Na podstawie art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10.05.1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę  o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.)

zawiadamia się

że od dnia 11.02.2019 r. do dnia 13.03.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach wykłada się do publicznego wglądu protokół przejęcia na własność przez Gminę Brody mienia Skarbu Państwa podlegającego komunalizacji, tj. działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 175 o pow. 0,50 ha, nr 176 o pow. 0,32 ha, nr 356 o pow. 0,20 ha i nr 357 o pow. 0,04 ha, położonych w miejscowości Bór Kunowski (obręb 0002), gmina Brody.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie Wójta Gminy Brody

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego WA.RUZ.421.370.2018.WC z dnia 28 stycznia 2019r.

2019-02-07

Ogłoszenie Wójta Gminy Brody

2019-02-07

OGŁOSZENIE

 WÓJTA GMINY BRODY

Na podstawie art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10.05.1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.)

zawiadamia się

że od dnia 07.02.2019 r. do dnia 11.03.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach wykłada się do publicznego wglądu protokół przejęcia na własność przez Gminę Brody mienia podlegającego komunalizacji, tj. działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 506 o pow. 0,08 ha, położonej  w miejscowości Ruda (obręb 0012), gmina Brody.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie Wójta Gminy Brody

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu I otwartego konkursu ofert w 2019 roku

2019-01-16

W związku z rozstrzygnięciem I - edycji otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych w 2019 r. realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, przyznane zostały następujące dotacje:

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu I otwartego konkursu ofert w 2019 roku

Decyzja Starosty Starachowickiego GNOŚ.6820.25.2018

2019-01-08

Decyzja Starosty Starachowickiego GNOŚ.6820.24.2018

2019-01-08

Ogłoszenie I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

2018-12-21

Rozdział I: Cele i rodzaj zadań
§ 1.
Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego zawartych w art. 3 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450 t.j. z dnia 2018.02.28 z późn. zm.).

Czytaj więcej o: Ogłoszenie I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Ogłoszenie Wójta Gminy Brody dotyczące działek nr 23/2 i 47/2 w Lubieni

2018-12-18

Na podstawie art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10.05.1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę  o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.)

                                                           zawiadamia się

że od dnia 19.12.2018 r. do dnia 18.01.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach wykłada się do publicznego wglądu protokół przejęcia na własność przez Gminę Brody mienia podlegającego komunalizacji, tj. działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 23/2 o pow. 0,30 ha i nr 47/2 o pow. 0,1947 ha, położonych w miejscowości Lubienia (obręb 0010), gmina Brody.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie Wójta Gminy Brody dotyczące działek nr 23/2 i 47/2 w Lubieni

Ogłoszenie Wójta Gminy Brody dotyczące działek nr 10 i 17/4 w Dziurowie

2018-12-18

Na podstawie art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10.05.1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.)                                                      

                                                           zawiadamia się

że od dnia 19.12.2018 r. do dnia 18.01.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach wykłada się do publicznego wglądu protokół przejęcia przez Gminę Brody mienia Skarbu Państwa podlegającego komunalizacji, tj. działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: nr 10 o pow.  0,08 ha i nr 17/4 o pow. 0,02 ha, położonych w miejscowości Dziurów (obręb 0005), gmina Brody.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie Wójta Gminy Brody dotyczące działek nr 10 i 17/4 w Dziurowie

Ogłoszenie Wójta Gminy Brody dotyczące działki nr 247/2 w Dziurowie

2018-12-18

Na podstawie art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10.05.1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę  o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.)

                                                           zawiadamia się

że od dnia 19.12.2018 r. do dnia 18.01.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach wykłada się do publicznego wglądu protokół przejęcia przez Gminę Brody mienia Skarbu Państwa podlegającego komunalizacji, tj. działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 247/2 o pow. 0,04 ha, położonej w miejscowości Dziurów (obręb 0005), gmina Brody.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie Wójta Gminy Brody dotyczące działki nr 247/2 w Dziurowie

Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dn. 27.11.2018r.

2018-11-27

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

Na podstawie art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10.05.1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę  o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.)

zawiadamia się

że od dnia 27.11.2018 r. do dnia 27.12.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach wykłada się do publicznego wglądu protokół przejęcia przez Gminę Brody mienia Skarbu Państwa podlegającego komunalizacji, tj. działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 366 o pow. 0,35 ha, położonej w miejscowości Krynki (obręb 0007), gmina Brody.
                                                                     

Czytaj więcej o: Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dn. 27.11.2018r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dn. 27.11.2018r.

2018-11-27

OGŁOSZENIE

 WÓJTA GMINY BRODY

 Na podstawie art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10.05.1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę  o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.)

 zawiadamia się

 że od dnia 27.11.2018 r. do dnia 27.12.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach wykłada się do publicznego wglądu protokół przejęcia przez Gminę Brody mienia Skarbu Państwa podlegającego komunalizacji, tj. działek  oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 1 o pow. 0,16 ha, 169 o pow. 0,52 ha, 170/1 o pow. 0,43 ha, 293/1 o pow. 0,31 ha, 487 o pow. 0,08 ha, 819/1 o pow. 0,13 ha, 914 o pow. 0,09 ha i 916 o pow. 0,24 ha, położonych w miejscowości Młynek (obręb 0011), gmina Brody.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dn. 27.11.2018r.

Ogłoszenie

2018-11-22

Do publicznej wiadomości podaje się ofertę Stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności adres: Al. 3-go Maja 73 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski (KRS: 0000035605); na realizację zadania pod nazwą: „Organizowanie pomocy społecznej poprzez pozyskiwanie i dystrybucję artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Brody”. Do dnia 30 listopada 2018r. można zgłaszać uwagi w tej sprawie.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie

Decyzja Starosty Starachowickiego GNOŚ.6820.19.2018 z dnia 06.11.2018 r.

2018-11-14

Decyzja Starosty Starachowickiego GNOŚ.6820.19.2018 z dnia 06.11.2018 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomość położoną w Krynkach gmina Brody, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków obręb 0007 jako działka nr 366 o pow. 0,3500 ha.

Decyzja Starosty Starachowickiego GNOŚ.6820.22.2018 z dnia 07.11.2018 r.

2018-11-14

Decyzja Starosty Starachowickiego GNOŚ.6820.22.2018 z dnia 07.11.2018 r o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomość położoną Młynku gmina Brody, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków obręb 0011 jako działka nr 1 o pow. 0,1600 ha.

Decyzja Starosty Starachowickiego GNOŚ.6820.21.2018 z dnia 07.11.2018 r.

2018-11-14

Decyzja Starosty Starachowickiego GNOŚ.6820.21.2018 z dnia 07.11.2018 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomość położoną Młynku gmina Brody, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków obręb 0011 jako działki nr 169 o pow. 0,5200 ha, nr 170/1 o pow. 0,4300 ha, 293/1 o pow. 0,3100 ha, nr 487 o pow. 0,0800 ha i nr 819 o pow. 0,1300 ha.

Decyzja Starosty Starachowickiego GNOŚ.6820.20.2018 z dnia 06.11.2018 r.

2018-11-14

Decyzja Starosty Starachowickiego GNOŚ.6820.20.2018 z dnia 06.11.2018 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomość położoną Młynku gmina Brody, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków obręb 0011 jako działki nr 914 o pow. 0,0900 ha i nr 916 o pow. 0,2400 ha.

Wykaz nieruchomości do sprzedaży

2018-11-13
Powiększ zdjęcie

Wójt Gminy Brody, na podstawie art. 35 ust. 1, 2 i art. 34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego.

Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości do sprzedaży

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej licznie uczniów po aktualizacji X.2018

2018-11-13

Ogłoszenie o przetargu

2018-11-13

Wójt Gminy Brody ,na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r, poz. 121 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości  (t. j. Dz. U. z 2014 r, poz. 1490), ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o przetargu

Decyzja Starosty Starachowickiego GNOŚ.6820.18.2018 zdnia 17.10.2018 r.

2018-10-22

Decyzja Starosty Starachowickiego GNOŚ.6820.18.2018 z dnia 17.10.2018r o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomość położoną w Dziurowie gmina Brody, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków obreb 0005 jako działka nr 247/2 o pow. 0,04 ha.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Brodach.
Data utworzenia:2017-12-18
Data publikacji:2017-12-18
Osoba sporządzająca dokument:Łukasz Wzorek
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Wzorek
Liczba odwiedzin:8122