Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody

Ogłoszenia

Ogłoszenie III otwartego konkursu ofert

2020-07-30

Wójt Gminy Brody ogłasza III otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku.

Rozdział I

Cele i rodzaj zadań

    1.

Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego zawartych w art. 3 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t.j. z dnia 2020.06.18 z późn. zm.).

    2.

Cele wymienione w § 1 będą realizowane w szczególności poprzez zlecenie zadania w zakresie:

Czytaj więcej o: Ogłoszenie III otwartego konkursu ofert

INFROMACJA O OTWARTYM I KONKURENYCJNYM NABORZE KANDYTATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

2020-06-15

INFROMACJA O OTWARTYM I KONKURENYCJNYM

NABORZE KANDYTATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

Wójt Gminy Brody

Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego  Spisu Rolnego w 2020r.

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o Powszechnym Spisie Rolnym w  2020r. (Dz.U z 2019r. poz.1728)                                                      

Wójt Gminy Brody

Czytaj więcej o: INFROMACJA O OTWARTYM I KONKURENYCJNYM NABORZE KANDYTATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

Ogłoszenie - oferta w trybie tzw. małych grantów

2020-05-05

Do publicznej wiadomości podaje się ofertę Stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności adres: Al. 3-go Maja 73 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski (KRS: 0000035605); na realizację zadania pod nazwą: „Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Brody”. Do dnia 13.05.2020r. można zgłaszać uwagi w tej sprawie.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie - oferta w trybie tzw. małych grantów

Zawiadomienie Starosta Starachowicki GNOŚ.6820.56.2020

2020-03-24

Zawiadomienie Starosta Starachowicki GNOŚ.6820.54.2020

2020-03-24

Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert w 2020 r.

2020-01-20

Wójt Gminy Brody ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku.

Rozdział I
Cele i rodzaj zadań
§ 1.
Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego zawartych w art. 3 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019.688 t.j. z dnia 2019.04.12 z późn. zm.).

 

Czytaj więcej o: Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert w 2020 r.

Rozstrzygnięcie I otwartego konkursu ofert w 2020 r.

2020-01-20

W związku z rozstrzygnięciem I edycji otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych w 2020 r., realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, na podstawie  przyznane zostały następujące dotacje:

Czytaj więcej o: Rozstrzygnięcie I otwartego konkursu ofert w 2020 r.

Uwaga! od nowego roku nowe numery rachunków bankowych

2019-12-31

Informujemy, że od 01.01.2020 będą obowiązywały nowe numery rachunków bankowych.

Gmina Brody:
21 8518 0006 2003 0021 5039 0001

Rachunek do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
53 8518 0006 2003 0021 5039 0007

Ogłoszenie I otwartego konkursu ofert

2019-12-13

Wójt Gminy Brody ogłasza I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku.

Rozdział I

Cele i rodzaj zadań

§1.

Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego zawartych w art. 3 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019.688 t.j. z dnia 2019.04.12 z późn. zm.).

Czytaj więcej o: Ogłoszenie I otwartego konkursu ofert

Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do dzierżawy

2019-12-09

 6845.17.2016

Brody dn. 05.12.2019 r.

WÓJT GMINY BRODY

na podstawie art. 35 ust 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości,

W Y K A Z

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do dzierżawy.

Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do dzierżawy

Ogłoszenie - oferta w trybie tzw. małych grantów

2019-11-25

Do publicznej wiadomości podaje się ofertę Stowarzyszenia Profilaktyczno – Społecznego „Rodzina”  adres: ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody (KRS: 0000046925); na realizację zadania pod nazwą: „Prowadzenie punktu konsultacyjnego i telefonu zaufania”. Do dnia 04.12.2019r. można zgłaszać uwagi w tej sprawie.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie - oferta w trybie tzw. małych grantów

Ogłoszenie - oferta w trybie tzw. małych grantów

2019-10-30

Do publicznej wiadomości podaje się ofertę Stowarzyszenia Sportowego „Kamienna” adres: ul. Radomska 34 27-230 Brody (KRS: 0000025079); na realizację zadania pod nazwą: „Integracja i rywalizacja sportowa poprzez piłkę nożną”. Do dnia 07.11.2019r. można zgłaszać uwagi w tej sprawie.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie - oferta w trybie tzw. małych grantów

Ogłoszenie - oferta w trybie tzw. małych grantów

2019-10-30

Do publicznej wiadomości podaje się ofertę Stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności adres: Al. 3-go Maja 73 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski (KRS: 0000035605); na realizację zadania pod nazwą: „Pomoc żywnościowa dla najuboższych mieszkańców Gminy Brody”. Do dnia 08.11.2019r. można zgłaszać uwagi w tej sprawie.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie - oferta w trybie tzw. małych grantów

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczie uczniów po aktualizacji X.2019r.

2019-10-30

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

2019-10-25

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 17 października 2019 roku

Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

2019-10-21

                                                                                                                                                  Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Brody Nr 150/2019 z dnia 16.10.2019 r.

PB.6840.3.2019

WÓJT GMINY BRODY

na podstawie art. 35 ust. 1, 2 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2018.2204 ze zm.)

podaje do publicznej wiadomości

W Y K A Z

nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu nr 0003 Brody jako działka nr 1020/2, stanowiącej własność Gminy Brody, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli budynku mieszkalnego posadowionego na tej działce

Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

2019-10-14
Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Brody Nr 149/2019
z  dnia 11.10.2019r.
PB.6840.4.2019   

WÓJT GMINY BRODY
na podstawie art. 35 ust. 1, 2 i art. 34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.)

podaje do publicznej wiadomości

W Y K A Z

nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 258/2, stanowiącej własność

Gminy Brody, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do sprzedaży

2019-10-07

PB.6845.9.2019                                                                                                             Brody dn. 03.10.2019 r.

WÓJT GMINY BRODY

na podstawie art. 35 ust 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości,

W Y K A Z

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do dzierżawy.

Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do sprzedaży

Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

2019-09-30
WÓJT GMINY BRODY
na podstawie art. 35 ust. 1, 2 i art. 34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.)
podaje do publicznej wiadomości
W Y K A Z
nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2/18, stanowiącej własność
Gminy Brody, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Ogłoszenie - oferta dotacji w trybie tzw. małych grantów

2019-09-19

Do publicznej wiadomości podaje się ofertę Stowarzyszenia Profilaktyczno-Społecznego „Azyl”, adres siedziby: ul. Starachowicka 9, 27-230 Brody, NIP: 664-21-42-130. REGON: 38 25 98 599; na realizację zadania pod nazwą: „Dowóz produktów żywnościowych dla osób potrzebujących”. Do dnia 07.10.2019r. można zgłaszać uwagi w tej sprawie.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie - oferta dotacji w trybie tzw. małych grantów

Informacja o zamiarze rozpoczęcia przebudowy i remontu dróg gminnych

2019-08-21

Decyzja Starosty Starachowickiego z dnia 10.06.2019 r. znak GNOŚ.6820.8.2019

2019-07-15

Decyzja Starosty Starachowickiego z dnia 10.06.2019 r. znak GNOŚ.6820.8.2019 o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomość położoną w miejscowości Dziurów gmina Brody, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków gminy Brody obreb 0005 jako działka nr 247/4 o pow. 0,5200 ha.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Brodach.
Data utworzenia:2017-12-18
Data publikacji:2017-12-18
Osoba sporządzająca dokument:Łukasz Wzorek
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Wzorek
Liczba odwiedzin:7275