Jesteś tutaj: Start / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Remont drogi gminnej nr 313037 T Brody - Tatry - Polesie w km od 0+270 do 0+700

2018-08-14

Ogłoszenie nr 604564-N-2018 z dnia 2018-08-14 r.

Gmina Brody: Remont drogi gminnej nr 313037 T Brody - Tatry - Polesie w km od 0+270
do 0+700

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Czytaj więcej o: Remont drogi gminnej nr 313037 T Brody - Tatry - Polesie w km od 0+270 do 0+700

Przebudowa drogi gminnej nr 313013T Kuczów – Świrta

2018-08-14

Ogłoszenie nr 604532-N-2018 z dnia 2018-08-14 r.

Gmina Brody: Przebudowa drogi gminnej nr 313013T Kuczów – Świrta

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Czytaj więcej o: Przebudowa drogi gminnej nr 313013T Kuczów – Świrta

Przebudowa drogi gminnej nr 313006 T Krynki – Kałków

2018-08-14

Ogłoszenie nr 604463-N-2018 z dnia 2018-08-14 r.

Gmina Brody: Przebudowa drogi gminnej nr 313006 T Krynki – Kałków


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Czytaj więcej o: Przebudowa drogi gminnej nr 313006 T Krynki – Kałków

dostawa sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 - 2019 – „AKTYWNA TABLICA”

2018-07-27

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 - 2019 – „AKTYWNA TABLICA”

 

Czytaj więcej o: dostawa sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 - 2019 – „AKTYWNA TABLICA”

dostawa sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 - 2019 – „AKTYWNA TABLICA”

2018-07-17

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 - 2019 – „AKTYWNA TABLICA”

Czytaj więcej o: dostawa sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 - 2019 – „AKTYWNA TABLICA”

1. Zagospodarowanie terenu części działki nr 48/2 w Brodach oraz części działki nr 3/9 w Stykowie jako małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej

2018-07-16

   ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

    (Zamówienie do 30 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na wykonanie zadań pn:

  1. Zagospodarowanie terenu części działki nr 48/2 w Brodach jako małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
  2. Zagospodarowanie terenu części działki nr 3/9 w Stykowie jako małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
Czytaj więcej o: 1. Zagospodarowanie terenu części działki nr 48/2 w Brodach oraz części działki nr 3/9 w Stykowie jako małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki, gmina Brody

2018-07-13

Ogłoszenie nr 589050-N-2018 z dnia 2018-07-13 r.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki, gmina Brody


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu – RPSW.04.03.00-26-0052/16 pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki, gmina Brody”

Czytaj więcej o: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki, gmina Brody

Projekt techniczny budowy ul. Łąkowej w miejscowości Młynek

2018-07-12

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na opracowanie:

 

„Projektu technicznego budowy ul. Łąkowej w miejscowości Młynek”.

Czytaj więcej o: Projekt techniczny budowy ul. Łąkowej w miejscowości Młynek

pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia, gmina Brody”

2018-07-11

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia, gmina Brody”

 

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu – RPSW.04.03.00-26-0053/16 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia, gmina Brody”.

Przedmiot zamówienia jest pełnienie funkcji nadzoru autorskiego dla realizacji zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia, gmina Brody”

Czytaj więcej o: pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia, gmina Brody”

pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki, gmina Brody”

2018-07-11

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki, gmina Brody”

 

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu – RPSW.04.03.00-26-0052/16 pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki, gmina Brody”

Czytaj więcej o: pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki, gmina Brody”

Przebudowa drogi gminnej nr 313035 T Ruda – Styków w km od 0+000 do 0+824

2018-07-04

Ogłoszenie nr 583576-N-2018 z dnia 2018-07-04 r.

Przebudowa drogi gminnej nr 313035 T Ruda – Styków w km od 0+000 do 0+824
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

Zadanie współfinansowane ze środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

Czytaj więcej o: Przebudowa drogi gminnej nr 313035 T Ruda – Styków w km od 0+000 do 0+824

Projektu technicznego budowy ul. Łąkowej w miejscowości Młynek

2018-06-26

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na opracowanie:

 

„Projektu technicznego budowy ul. Łąkowej w miejscowości Młynek”.

Czytaj więcej o: Projektu technicznego budowy ul. Łąkowej w miejscowości Młynek

Przebudowa ul. Spokojnej w miejscowości Dziurów

2018-06-26

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na:

 

„Przebudowa ul. Spokojnej w miejscowości Dziurów”

Czytaj więcej o: Przebudowa ul. Spokojnej w miejscowości Dziurów

Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej

2018-06-11
WÓJT GMINY BRODY
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
 w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości
 (t. j. Dz. U. z 2004 r., poz. 1490)
O G Ł A S Z A
pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej
Czytaj więcej o: Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej

Przebudowa ul. Spokojnej w miejscowości Dziurów

2018-06-08

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na:

 

„Przebudowa ul. Spokojnej w miejscowości Dziurów”

Czytaj więcej o: Przebudowa ul. Spokojnej w miejscowości Dziurów

Przebudowa ogrodzenia wraz z odtworzeniem rowu przy ul. Podłaziska w miejscowości Lipie

2018-06-07

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na:

 

„Przebudowa ogrodzenia wraz z odtworzeniem rowu przy ul. Podłaziska w miejscowości Lipie”

Czytaj więcej o: Przebudowa ogrodzenia wraz z odtworzeniem rowu przy ul. Podłaziska w miejscowości Lipie

Dostawa i montaż urządzeń fitness i placu zabaw

2018-06-04

   ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

    (Zamówienie do 30 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn: „Dostawa i montaż urządzeń fitness i placu zabaw”.

Czytaj więcej o: Dostawa i montaż urządzeń fitness i placu zabaw

Projekt techniczny budowy ul. Łąkowej w miejscowości Młynek

2018-05-17

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na opracowanie:

 

„Projektu technicznego budowy ul. Łąkowej w miejscowości Młynek”.

Czytaj więcej o: Projekt techniczny budowy ul. Łąkowej w miejscowości Młynek

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki, gmina Brody oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia, gmina Brody”

2018-05-15

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach projektów – RPSW.04.03.00-26-0052/16 pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki, gmina Brody” oraz RPSW.04.03.00-26-0053/16 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia, gmina Brody”.

Czytaj więcej o: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki, gmina Brody oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia, gmina Brody”

„Dostawa i montaż urządzeń fitness i placu zabaw”

2018-05-11

   ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

    (Zamówienie do 30 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn: „Dostawa i montaż urządzeń fitness i placu zabaw”.

Czytaj więcej o: „Dostawa i montaż urządzeń fitness i placu zabaw”

Modernizacja/przebudowa boisk oraz doposażenie szkoły w Adamowie

2018-05-08

Ogłoszenie nr 554786-N-2018 z dnia 2018-05-08 r.

Gmina Brody: „Modernizacja/przebudowa boisk oraz doposażenie szkoły w Adamowie”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Zadanie współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 7.4. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej dla projektu pn. „Kompleksowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej w sołectwach Adamów i Ruda oraz wyposażenie pracowni naukowych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Brody”.

Czytaj więcej o: Modernizacja/przebudowa boisk oraz doposażenie szkoły w Adamowie

Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.06.2018r. do 31.12.2019r.

2018-04-27

Ogłoszenie nr 552253-N-2018 z dnia 2018-04-27 r.

Gmina Brody: Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.06.2018r. do 31.12.2019r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

Czytaj więcej o: Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.06.2018r. do 31.12.2019r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Brodach.
Data utworzenia:2017-12-18
Data publikacji:2017-12-18
Osoba sporządzająca dokument:Łukasz Wzorek
Osoba wprowadzająca dokument:łukasz Wzorek
Liczba odwiedzin:64203