Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 lipca 2019

WÓJT GMINY BRODY

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.2204 z późn.zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że przeznacza się do oddania w użyczenie następujące nieruchomości:

 

Lp.
Oznaczenie nieruchomości
Powierzchnia
Opis nieruchomości
Przeznaczenie
Cel użyczenia
Termin użyczenia
Nr księgi wieczystej
Obręb
Nr działki
1
KI1H/00022469/8
0007 Krynki
373/2
0,10 ha
Część nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem remizy strażackiej
przy ul. Długiej 1
Zgodnie z MPZP: Usługi publiczne
Na prowadzenie działalności statutowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Krynkach
Na czas nieoznaczony
2
KI1H/00046548/0
0015 Styków
269/3
0,17 ha
Część nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem remizy strażackiej
przy ul. Świętokrzyskiej 25
Zgodnie z MPZP: Zabudowa usług publicznych
Na prowadzenie działalności statutowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Stykowie
3
KI1H/00024425/2
0010 Lubienia
490/4
87,08 m2 – powierzchnia lokalu
Lokal użytkowy w budynku wraz z częścią gruntu niezbędną do korzystania z lokalu
 przy ul. Wschodniej 2
Zgodnie z SUiKZP:
Strefa działalności gospodarczej bez udziału przemysłu
 
Na prowadzenie działalności statutowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieni

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni – od 01.07.2019 r. do 22.07.2019 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wójt Gminy Brody
Data utworzenia:2019-07-01
Data publikacji:2019-07-01
Osoba sporządzająca dokument:Urszula Miśkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Urszula Miśkiewicz
Liczba odwiedzin:366