Dostawa i montaż systemów parkingowych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 czerwca 2020

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na zadanie: „Dostawa i montaż systemów parkingowych”.

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

 1. System parkingowy z automatycznym poborem opłat:

 

 • 3 szybkie szlabany [dwa wjazdowe, jeden wyjazdowy]
 • 6 pętli indukcyjnych montowanych w jezdni [aktywacja terminali  i zamknięcie szlabanu]
 • 2 parkingowe terminale wjazdowe
 • 1 parkingowy terminal wyjazdowy
 • 1 kasy automatycznej obsługujące płatności gotówką oraz kartą płatniczą wraz z wiatą ochronną
 • serwer parkingowy z oprogramowaniem środowiskowym Windows Pro

 

Obsługa klienta rotacyjnego [płatnego]

Kierowca wjeżdżający na parking podjeżdża i zatrzymuje się przed szlabanem wjazdowym na wysokości terminala wjazdowego. W tym momencie wykrywa go pętla indukcyjna wjazdowa, aktywuje terminal i po wciśnięciu przycisku klient może pobrać bilet z bileterki. Na bilecie parkingowym zapisane są niezbędne informacje m.in.: czas wjazdu, rodzaj biletu, numer biletu itd. wszystkie informacje o bilecie trafiają także do serwera systemu i są „widoczne” dla pozostałych sprzężonych elementów systemu parkingowego. W chwili odbioru biletu z bileterki zostaje automatycznie otwarty szlaban wjazdowy na parking główny i kierowca może wjechać. Druga pętla potwierdza wjechanie pojazdu na parking, szlaban zostaje zamknięty a pobrany bilet staje się aktywny w systemie jako prawidłowy wjazd rotacyjny [płatny].

Płatność za parkowanie odbywać się będzie w automatycznej kasie zlokalizowanej w okolicy szlabanu wyjazdowego. Parkujący skanuje bilet w kasie automatycznej i następuje naliczenie opłaty parkingowej wg taryfy. Użytkownik który zgubił bilet parkingowy może wnieść opłatę karną i otrzymać bilet zastępczy [wyjazdowy] w kasie automatycznej. Wszystkie komunikaty kasy automatycznej będę wyświetlone na dużym, czytelnym, podświetlanym  ekranie  o przekątnej minimum 15”. Po dokonaniu opłaty [bilonem, banknotem lub kartą płatniczą] system rejestruje opłacenie biletu i użytkownik ma określony czas na opuszczenie parkingu. Kasa parkingowa musi umożliwiać przyjęcie opłaty w wszystkich polskich monetach i banknotach,  oraz wydawać resztą co najmniej w 3 nominałach bilonu [5 zł, 2 zł,1 zł] oraz dwóch nominałach banknotów [10 zł, 20 zł] . Kasa automatyczna musi posiadać możliwość obsługi „KARTY MIESZKAŃCA” pozwalającego na udzielani rabatu na parkowanie mieszkańcom gminy. Zeskanowanie w kasie automatycznej biletu oraz karty rabatującej skutkuje naliczeniem rabatu. Rabat może być czasowy np. dodatkowe 2 godziny bezpłatne, procentowy np. redukcja opłaty o 50%  lub wartościowy np. redukcja opłaty o 10 zł.

Po opłaceniu postoju kierowca udaje się do wyjazdu i analogicznie jak przy wjeździe podjeżdża z prawej strony terminala wyjazdowego, gdzie wykrywa go pętla wyjazdowa. Kierowca ustawia się na wysokości terminala i skanuje opłacony bilet w czytniku i następuje automatyczne podniesienie szlabanu wyjazdowego. Po przejechaniu przez pojazd nad pętlą wyjazdową następuje zamknięcie szlabanu i kończy się proces użytkowania systemu parkingowego przez kierowcę.  Jeżeli następuje jakaś niezgodność (np. niepłacony postój lub przekroczenie czasu wyjazdu) szlaban się nie podniesie a na wyświetlaczu terminala wyjazdowego zostanie wyświetlona odpowiednia informacja o błędzie i kierowca musi wtedy postępować zgodnie z informacjami (np. musi jeszcze raz dokonać opłaty).

W celu zapewnienia użytkownikom  komunikacji głosowej pomiędzy terminalami oraz kasa z obsługą parkingu, urządzenia system parkingowego muszą być wyposażony w intercomy VoiP . Po wciśnięciu przycisku w terminalu parkingowym lub kasie  użytkownik ma możliwość porozumienia się bezpośrednio z pracownikiem biura parkingu. System musi umożliwiać przekierowanie połączeń na „zewnątrz” na telefon komórkowy lub stacjonarny.

 

Urządzenia parkingowe.

 

Wjazd na parking

Elementy systemu parkingowego na obu wjazdach na parking :

 

 • terminal parkingowy z drukarką biletów 2D [QR] oraz interkom VoIP
 • pętla indukcyjna aktywacyjna
 • szybki szlaban parkingowy z czasem otwarcia nie dłuższym niż 2 sekundy
 • pętla indukcyjna zamykająca szlaban po przejechaniu

Wjazdowy terminal parkingowy z obudową z aluminium lub ze stali nierdzewnej, malowany proszkowo wyposażony w drukarkę biletów z rolki z kodem QR, podświetlany wyświetlacz komunikatów o przekątnej min. 5” oraz interkom VoIP do łączności z obsługą parkingu. Wewnątrz terminala wymagany zespół grzewczo–wentylacyjny kontrolujący temperaturę wewnątrz urządzenia. Terminal będzie drukować bilety z rolki  [gramatura min. 80g/m2) z kodem QR . Uaktywni się tylko gdy przy terminalu zostanie wykryty pojazd umożliwiając pobranie biletu z bileterki.

 

Szlaban zamykany automatycznie po przejechaniu pojazdu przez drugą pętlę indukcyjną. Szlaban będzie otwierał się i zamykał w czasie nie dłuższym niż 2 sekundy . Wydanie biletu jest uzależnione od obecności pojazdu na pętli indukcyjnej – jeżeli nie będzie pojazdu system nie wyda biletu. Jest to zabezpieczenie przed nieuprawnionym poborem biletu np. przez osoby chcące niezgodnie z regulaminem skrócić czas parkowania i pobrać jeszcze raz bilet. Terminal wjazdowy musi umożliwiać pracę off-line w przypadku chwilowej utraty komunikacji z serwerem.

 

Wymagania dla parkingowego terminala wjazdowego :

 

 • Obudowa z aluminium lub ze stali nierdzewnej, malowana proszkowo
 • Wbudowany komputer PC o architekturze x86 z dyskiem SSD
 • Drukarka biletów z kodem QR [druk z rolki], zapas biletów min. 2 000 szt.
 • Wbudowany interkom VoIP do łączności z obsługą parkingu
 • Wbudowany, podświetlany wyświetlacz komunikatów o przekątnej min. 5”,
 • Komunikaty wyświetlane w minimum dwóch językach [polski, angielski]
 • Komunikaty głosowe w języku polskim,
 • Czujnik ilości papieru w drukarce
 • Grzałka i wentylator dla zapewnienia optymalnych warunków
 • Praca w trybie off-line
 • Komunikacja z innymi elementami systemu w standardzie TCP/IP
 • Elektroniczne zarządzanie szlabanem
 • Wbudowany detektor obecności pojazdu

 

Wyjazd z parkingu

Elementy systemu parkingowego na wyjeździe:

 

 • terminal parkingowy ze skanerem biletów QR oraz interkom VoIP
 • pętla indukcyjna aktywacyjna
 • szybki szlaban parkingowy z czasem otwarcia nie dłuższym niż 2 sekundy
 • pętla indukcyjna zamykająca szlaban po przejechaniu

 

Wyjazdowy terminal parkingowy z obudową z aluminium lub ze stali nierdzewnej, malowany proszkowo wyposażony jest w skaner biletów z kodem QR, podświetlany wyświetlacz komunikatów o przekątnej min. 5” oraz interkom VoIP do łączności obsługą parkingu. Wewnątrz terminala wymagany zespół grzewczo–wentylacyjny kontrolujący temperaturę wewnątrz urządzenia. Terminal uaktywnia się, gdy pojazd najedzie na pierwszą pętlę indukcyjną, umożliwiając odczyt biletu parkingowego. Po zeskanowaniu biletu szlaban zostanie otworzony.

 

Szlaban zamyka się automatycznie po przejechaniu pojazdu przez drugą pętlę indukcyjną. Szlaban będzie otwierał się i zamykał w czasie nie dłuższym niż 2 sekundy. Odczyt biletu jest uzależnione od obecności pojazdu na pętli indukcyjnej – jeżeli nie będzie pojazdu system nie odczyta biletu/karty. Terminal wyjazdowy musi umożliwiać pracę off-line w przypadku chwilowej utraty komunikacji z serwerem.

 

Wymagania dla wyjazdowego terminala parkingowego:

 

 • Obudowa z aluminium lub ze stali nierdzewnej, malowana proszkowo
 • Skaner biletów z kodem QR
 • Wbudowany komputer PC o architekturze x86 z dyskiem SSD
 • Wbudowany interkom VoIP
 • Wbudowany, podświetlany wyświetlacz komunikatów o przekątnej min. 5”,
 • Komunikaty wyświetlane w minimum dwóch językach [polski, angielski]
 • Komunikaty głosowe w języku polskim,
 • Grzałka i wentylator dla zapewnienia optymalnych warunków
 • Praca w trybie off-line
 • Komunikacja z innymi elementami systemu w standardzie TCP/IP
 • Elektroniczne zarządzanie szlabanem
 • Wbudowany detektor obecności pojazdu

 

Ważne :  W związku z tym, że użytkownicy bardzo często wkładają do szczelin w terminalu różne przedmioty np. karty płatnicze, monety, inne przedmioty Zamawiający wymaga  terminala wyjazdowego  bez tzw. „połykacza biletów”.  Bilet powinien być skanowany bez wkładania go do terminala.

 

Szybkie szlabany parkingowe

 

Ze względu na stosunkowo dużą ilość wjazdów w ciągu dnia, system szlabanowy musi charakteryzować się dużą trwałością [MCBF min 1 mln cykli] i szybkim czasem otwarcia/zamknięcia nie dłuższym 2  sek.  Do sterowania ruchem kołowym przewidziane są szybkie szlabany automatyczne o konstrukcji elektromechanicznej do pracy ciągłej. Urządzenie wyposażone w motoreduktor z silnikiem stałoprądowym 24V, obudowa stalowa, malowana proszkowo. Ramię z aluminium lakierowane na biało, wyposażone w gumę ochronną na dolnej krawędzi. Ramie wyposażone w funkcję semafora tzn. w pozycji zamkniętej podświetlane na czerwono, w pozycji otwartej podświetlane na zielono. Centrala sterująca szlabanu musi posiadać możliwość zdalnego zarządzania przez internet. Na potrzeby ewentualnej integracji z innymi systemami szlaban musi posiadać wyjścia informacyjne NO/NC : szlaban otwarty, szlaban zamknięty, awaria urządzenia.  Szlaban musi posiadać wejścia sterujące typu NO : otwórz, zamknij, zablokuj szlaban. Szlabany muszą być wyposażone w system ogrzewania z termostatem. 

 

Podstawowe parametry techniczne szlabanu drogowego

 

 • Obudowa stalowa, malowana proszkowo
 • Ramię aluminiowe malowane na biało z gumą ochronną u dołu ramienia oraz naklejkami
 • Ramię szlabanu podświetlane LED R/G z funkcją semafora
 • Wbudowana elektronika sterująca
 • Motoreduktor z silnikiem 24VDC
 • Intensywność pracy: min. 5 000 cykli na dobę.
 • MCBF minimum : 1 mln cykli
 • Czas otwarcia szlabanu : nie dłuższy niż 2 sekundy
 • Szlaban powinien mieć możliwość awaryjnego opuszczania i podnoszenia np. przy zaniku prądu,
 • Sterowanie pracą szlabanu z terminali parkingowych i serwera parkingowego.

 

Detektory i pętle indukcyjne

Pętle indukcyjne stosowane są w celu wykrycia pojazdu podjeżdżającego do bileterki lub terminala wyjazdowego oraz w celu detekcji pojazdu podczas przejazdu na wysokości szlabanu. Pętle należy zlokalizować tak, aby zapewniona była wykrywalność różnych typów pojazdów oraz żeby pętla była chroniona przed warunkami zewnętrznymi.

 

Parametry pętli indukcyjnej:

 

 • przewód 1,5-2,5 mm2,
 • nawinięcie 5-krotne,
 • końcówki przeplecione min. 20 razy na metr.

 

 

 

 

Automatyczna kasa parkingowa

 

Automatyczna kasa parkingowa umożliwia dokonywanie opłaty parkingowej wyliczonej na podstawie danych odczytanych z biletu w oparciu o taryfy obowiązujące na parkingu. Po przyłożeniu biletu do czytnika użytkownik otrzymuje na wyświetlaczu informację o należnej kwocie do zapłacenia. Kasa przyjmuje wszystkie polskie monety, banknoty. Resztę wydaje w monetach w minimum 3 nominałach [5 zł, 2 zł , 1 zł] oraz banknotami w minimum dwóch nominałach [10 zł, 20 zł] . W przypadku braku możliwości wydania reszty kasa musi wydrukować potwierdzenie nie wydania reszty. Poza gotówkową formą rozliczenia, opłatę można wnieść również kartą płatniczą w technologii EMV oraz NFC. Terminal do płatności kartą musi być wyposażony w PIN –pad. Po dokonaniu opłaty użytkownik może zażądać wydrukowania potwierdzenia opłaty. Po przyciśnięciu przycisku „potwierdzenie opłaty” kierowca otrzymuje potwierdzenie z wyszczególnionym podatkiem VAT. Po opłaceniu biletu w systemie jest on odnotowany, jako opłacony i użytkownik ma określony czas na opuszczenie parkingu na podstawie opłaconego biletu. W przypadku przekroczenia czasu wyjazdu należy ponownie uiścić opłatę w kasie automatycznej. Po opłaceniu biletu informacja ta musi się od razu znaleźć w systemie. Kasa powinna być wyposażona w duży ekran kolorowy o przekątnej min 15”, na którym powinno być wyświetlane jasne i przejrzyste menu. System przycisków nawigacyjnych musi umożliwiać sprawne i przejrzyste wybieranie żądanych funkcji przez użytkownika. Kasa musi być trwale przymocowana do podłoża tak, aby była zapewniona stabilna i bezpieczna obsługa automatu. Poprawnie opłacony bilet umożliwia wyjazd z parkingu w czasie przeznaczonym na wyjazd (standardowo jest to 10-30 minut, po upłynięciu tego czasu kierowca będzie musiał dopłacić za rozpoczętą godzinę według ustalonej taryfy). Kasa automatyczna musi umożliwiać dokonanie opłaty za abonament [przedłużanie abonamentów]. Kasa montowana na zewnątrz musi być wyposażona w system ogrzewania i wentylowania oraz wiatę ochronną.

 

Minimalne parametry techniczne  kasy automatycznej

 

 • Obudowa wykonana ze stali wzmacnianej, malowanej proszkowo w technologii poliestrowej bez TGIC.
 • Wbudowany komputer PC o architekturze x86 z dyskiem SSD.
 • Akceptor monet z wydawaniem reszty, rozpoznawanie do 16 nominałów, reszta w 3 nominałach.
 • Akceptor banknotów [odczyt z 4 stron] z funkcją wydawania reszty 2 nominałami
 • Terminal płatności kartą z pin-padem obsługujący karty EMV oraz NFC
 • Wyświetlacz panoramiczny TFT min. 15” LVDS
 • Cztery przyciski sterujące / nawigacyjne.
 • Obsługa w czterech językach zdefiniowanych przez użytkownika
 • Interkom audio klasy VOIP z opcją montażu kamery o niskiej latencji zintegrowanej z interkomem
 • Komunikaty głosowe w języku polskim,
 • Czytnik kart zbliżeniowych [karta mieszkańca] w formacie [ISO 14443, ISO 18092, ISO 7816]
 • Detekcja obecności użytkownika
 • Czytnik kodów QR z możliwością odczytu biletu papierowego oraz z urządzeń mobilnych np. smartfon
 • Termiczna drukarka potwierdzeń do wydawania zgubionego biletu [grubość papieru 105 μm].
 • Wentylacja i ogrzewania zarządzane elektronicznie.
 • Trzy samonapełniające się hoppery, o pojemności min. 500 monet każdy.
 • Pojemnik na monety z zapadką i zamkiem o pojemności min. 5,5 litra.
 • Drzwi kasy zabezpieczone zamkiem z trzypunktowym ryglem.
 • Alarmy : otwarcie drzwi, zamka, usunięcie pojemnika z monetami, hoppera lub pojemnika banknotów.
 • Oświetlenie serwisowe wnętrza.

 

 Ważne :  W związku z tym, że użytkownicy bardzo często wkładają do szczelin w kasie  różne przedmioty np. karty płatnicze, monety, inne przedmioty Zamawiający wymaga kasy automatycznej  bez tzw. „połykacza biletów”.  Bilet powinien być skanowany bez wkładania go do kasy.

 

Sewer parkingowy

 

Serwer z oprogramowaniem umożliwia kompleksowe zarządzanie systemem parkingowym [otwieranie, zamykanie parkingu, przyjmowanie opłat, zarządzania urządzeniami wykonawczymi itp.]. Program udostępnia pulpit użytkownika pozwalający obrazować w czasie rzeczywistym pracę urządzeń oraz podglądać ostatnie zdarzenia.

Moduł kasy manualnej umożliwia pobranie opłaty parkingowej wyliczonej na podstawie danych odczytanych z biletu. Po zeskanowaniu biletu przez operatora, wyliczana jest opłata parkingowa. Kasa ręczna posiada moduł rabatowania umożliwiająca przypisanie określonego rabatu. Operator posiadający uprawnienia rabatowania musi jednoczenie wprowadzić do systemu komentarz  powodu wykonania takiej operacji.

Moduł nadzoru na pulpicie dotyczący awarii, braku biletów, papieru, bilonu i innych zdarzeń nadzwyczajnych. Alerty typu „brak biletów” muszą być zgłaszane po przekroczeniu stanu minimalnego a informacja o danych alercie dodatkowo wysyłana jest mailem do określonego użytkownika. Stany minimalne [materiały eksploatacyjne, zasoby gotówki w kasie itp.]  muszą być definiowane przez i według uznania operatora parkingu,

Moduł raportowania i statystyk,  musi posiadać możliwość generowania dowolnych zestawień i raportów  konfigurowanych przez operatora,

System musi posiadać możliwość rozbudowy/modyfikacji funkcjonalności oprogramowania systemu parkingowego na podstawie odrębnego zlecenia złożonego przez Zamawiającego,    

 

 1. System parkingowy z poborem opłat (moneterka):

 

System ten umożliwia kontrolę dostępu oraz pobieranie opłat za korzystanie z parkingu (moneterka i dwa szlabany).  Kierowca wjeżdżający na parking podjeżdża i zatrzymuje się przed szlabanem wjazdowym. W tym momencie wykrywa go pętla indukcyjna wjazdowa i otwiera szlaban. Kierowca może opuścić parking po dokonaniu opłaty w moneterce.

Elementem systemu jest automat wrzutowy (moneterka) - urządzenie w wytrzymałej obudowie z wyświetlaczem LCD, pobiera opłaty w bilonie wg zaprogramowanej taryfy.
Po otrzymaniu odpowiedniej kwoty moneterka wysyła sygnał otwarcia szlabanu.
Moneterka wyśle sygnał do otwarcia szlabanu dopiero po otrzymaniu wymaganej kwoty.
Płatność może być realizowana w monetach od 10gr do 5zł  oraz specjalnych żetonach..

 1. TERMIN WYKONANIA
 • 30 dni od dnia podpisania umowy

 

 1. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

 

 • Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę.
 • Zaoferowana cena dotyczy całego przedmiotu zamówienia.
 • Wykonawca określi cenę oferty brutto w PLN, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia. Cenę należy podać w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w kwocie brutto.
 • Cena musi zawierać: zapłatę za przedmiot zamówienia, inne koszty związane z jego realizacją, a niezbędne do jego wykonania, a w szczególności roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, wszystkie pochodne w tym materiały, robocizna, transport, dostawa, ubezpieczenia itp.
 • Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianom przez okres realizacji zamówienia. Wartość brutto jest ceną ostateczną oferty.
 • Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w ofercie obciążają Wykonawcę. W związku z powyższym, Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

 

Do oferty należy dołączyć szczegółowy opis proponowanych urządzeń np. w formie katalogu
z wyszczególnieniem cen urządzeń składowych.

 

 1. OCENA OFERT

 

 Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie nw. kryteriów oceny ofert (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

 Cena oferty        -  100 %  (max 100 pkt)

                                                                     

 1. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy w Brodach – Biuro Obsługi Mieszkańców (parter) lub na adres inwestycje@brody.info.pl w terminie do dnia 25 czerwca 2020 r. do godz. 10.00

 • Ofertę należy opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:

                        OFERTA:  „Dostawa i montaż systemów parkingowych”.

 

 • Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie
  postępowania bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych
  i finansowych z tego tytułu.
 • Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Brodach
Data utworzenia:2020-06-16
Data publikacji:2020-06-16
Osoba sporządzająca dokument:Mateusz Bidziński
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Bidziński
Liczba odwiedzin:275