Ogłoszenie - oferta w trybie tzw. małych grantów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 października 2019

Do publicznej wiadomości podaje się ofertę Stowarzyszenia Sportowego „Kamienna” adres: ul. Radomska 34 27-230 Brody (KRS: 0000025079); na realizację zadania pod nazwą: „Integracja i rywalizacja sportowa poprzez piłkę nożną”. Do dnia 07.11.2019r. można zgłaszać uwagi w tej sprawie.

Działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450 t.j. z dnia 2018.02.28), Wójt Gminy Brody informuje, że w dniu 29.10.2019r. Stowarzyszenia Sportowego „Kamienna” złożyło ofertę na wykonanie zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Kwota wnioskowanej dotacji wynosi 10 000 zł.

Powyższa oferta zostaje zamieszczona na okres 7 dni w:
1) Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody: www.bip.brody.info.pl;
2) Na stronie internetowej Urzędu Gminy Brody - www.brody.info.pl;
3) w siedzibie Urzędu Gminy Brody – na tablicy ogłoszeń.

Uwagi dotyczące tej oferty można zgłaszać osobiście w Urzędzie Gminy Brody
ul. St. Staszica 3, lub listownie na adres: Urząd Gminy Brody ul. St. Staszica 3, 27- 230 Brody; w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Brody
Data utworzenia:2019-10-30
Data publikacji:2019-10-30
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Zawłocki
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:198