Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2021-06-19 ( Imieniny: Gerwazego, Protazego)

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody - Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

WÓJT GMINY BRODY
na podstawie art. 35 ust. 1, 2 i art. 34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.)
podaje do publicznej wiadomości
W Y K A Z
nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2/18, stanowiącej własność
Gminy Brody, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Lp.
Nr
działki
Pow.
ogólna
 w ha
 
Opis nieruchomości,
położenie
Przeznaczenie nieruchomości
i sposób
zagospodarowania
Cena Netto
nieruchomości
w zł.
Numer
Księgi
Wieczystej
UWAGI
 1.
 2/18
 0,2485
 Nieruchomość gruntowa
niezabudowana, porośnięta drzewami
i krzakami samosiejkami oraz trawą, teren lekko pochylony w kierunku południowym. Kształt działki jest średnio korzystny, bez dostępu do drogi publicznej, położona
w miejscowości
STYKÓW
obręb 0015
w pobliżu
ul. Słonecznej,
gmina Brody,
powiat starachowicki.
 W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brody, dla miejscowości Styków zatwierdzonym Uchwałą
nr VII/41/2016 Rady Gminy Brody z dnia 30 czerwca 2016 r. oraz Uchwałą nr XI/71/2016
z dnia 28 września 2016 r.
nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 1.P. Przeznaczenie podstawowe – lokalizacja obiektów i urządzeń związanych z działalnością gospodarczą, dopuszcza się zabudowę mieszkaniową
w formie budynków jednorodzinnych wolnostojących oraz w formie lokali wbudowanych
 w obiekty usługowe - przeznaczonych dla właścicieli obiektów.
 58 200,00 zł
(słownie złotych: pięćdziesiąt osiem tysięcy, dwieście złotych 00/100)
Do ceny
nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.
 KI1H/00019711/6
 

Zgodnie z art. 34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.), pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie oraz oświadczenie, że wyraża zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie w terminie do dnia 12.11.2019 r.

b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie oraz oświadczenie, że wyraża zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie w terminie do dnia 12.11.2019 r.

W przypadku nie złożenia wniosku i oświadczenia w podanym  terminie nieruchomość zostanie sprzedana w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach i zamieszczenie na stronach internetowych urzędu www.bip.brody.info.pl, www.brody.info.pl, od dnia 30.09.2019 r. do dnia 22.10.2019 r., a ponadto informację o wywieszeniu i zamieszczeniu tego wykazu  podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Brody, pokój nr 103 ( sekretariat).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Planowania Przestrzennego, Geodezji i Gospodarki Gruntami, II piętro pokój nr 209 lub  tel. 041  271-12-31 wew. 220.

 WÓJT GMINY BRODY

Marzena Bernat

 

Autor: Waldemar Stępień

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2019-09-30 08:14:44przez: Waldemar Stępień
Opublikowano:2019-09-30 00:00:00przez: Urszula Miśkiewicz
Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Brody
Odwiedziny:365

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo