Rozstrzygnięcie I otwartego konkursu ofert w 2020 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 stycznia 2020

W związku z rozstrzygnięciem I edycji otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych w 2020 r., realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, na podstawie  przyznane zostały następujące dotacje:

Nr za da-nia:

Rodzaj zadania do realizacji
w 2020 roku (na podst. ogłoszenia o otwartym konkursie ofert):

Nazwa zadania do realizacji w 2020 r.
(na podst. oferty)

Kwota dotacji Gminy Brody:

Nazwa oferenta

Termin realizacji zadania (na podst. oferty):

1

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody, poprzez szkolenia sportowe oraz  uczestnictwo w zawodach Klasy Okręgowej (lub wyższej kategorii), organizowanych przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej w Kielcach.

Uprawianie piłki nożnej formą spędzania wolnego czasu

 55 000,00 zł

Stowarzyszenie Sportowe „Kamienna” ul. Radomska 34, 27-230 Brody

Od dnia podpisania umowy do 30.06.2020

2

Szkolenia sportowe, organizacja i udział w zawodach piłki nożnej odbywających się na terenie gminy Brody

Piłka nożna Barchan Krynki

2 000,00 zł

Stowarzyszenie Barchan Krynki, Krynki ul. Długa 111, 27-230 Brody

Od 01.03.2020 do 31.10.2020r.

 

3

Działalność szkoleniowa, upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody w dziedzinie lekkoatletyki.

Organizacja treningów, wyjazdy na zawody biegowe i organizacja 21 Biegów im. St. Staszica

15 000,00 zł

Ludowy Klub Biegacza „Rudnik”, Rudnik ul. Ostrowiecka 27, 27-230 Brody

Od 15.01.2020 do 17.12.2020r.

4

Działalność szkoleniowa,  Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody w dziedzinie wędkarstwa rzutowego.

Wędkarstwo rzutowe – udział w zawodach i uzupełnienie sprzętu sportowego - etap I

5 000,00 zł

Polski Związek Wędkarski Okręg w Kielcach, ul. Warszawska 34a/31, 25-312 Kielce

Od 15.02.2020 do 15.12.2020

5

Działalność szkoleniowa,  Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody – dotyczy dyscyplin: piłka siatkowa i tenis stołowy.

Piłka siatkowa i tenis stołowy Barchan Krynki

4 000,00 zł

Stowarzyszenie Barchan Krynki, Krynki ul. Długa 111, 27-230 Brody

Od 27.01.2020 do 17.12.2020

 

 

Suma:

81 000,00 zł

 

 

 

Szczegółowe warunki realizacji zadania i rozliczenia kwoty dotacji określi umowa zawarta z Gminą Brody, zgodna ze wzorem określonym w  rozporządzeniu Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018.2057 z dnia 2018.10.29). Zawarcie umowy na dofinansowanie zadania uzależnione jest od złożenia oświadczenia o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy oraz zaktualizowanego opisu poszczególnych działań (w przypadku, gdy stowarzyszenie nie jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym); zaktualizowanego kosztorysu, harmonogramu i opisu działań związanych z realizacją zadania  (w przypadku gdy kwota dotacji jest niższa niż określona w ofercie).  Na otwarty konkurs nadesłano pięć ofert od czterech stowarzyszeń. Dokumenty te analizowała komisja do spraw rozpatrywania ofert powołana na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Brody nr 212/2019 z dn. 21.12.2019 r. Wszystkie oferty spełniły warunki określone w ogłoszeniu o konkursie. Komisja oceniła te oferty według kryteriów opisanych w  §9 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 199/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 13.12.2019r. Po przeprowadzonej analizie ofert, przedstawiła opinię co do wysokości środków na poszczególne zadania. Wójt Gminy Brody zaakceptował propozycję komisji konkursowej i przyznał dotacje jak w powyższej tabeli.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Brody
Data utworzenia:2020-01-20
Data publikacji:2020-01-20
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Zawłocki
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Zawłocki
Liczba odwiedzin:192