Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Obsługa Gminy Brody w zakresie audytu wewnętrznego

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na usługę polegającą na:

„Obsłudze Gminy Brody w zakresie audytu wewnętrznego”

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze Gminy Brody w zakresie prowadzenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Brody i jednostkach organizacyjnych Gminy Brody
w okresie od 2 marca 2020 roku do 31 marca 2021 r., a w szczególności:

  • przeprowadzenia co najmniej 4 zadań audytowych, w oparciu o plan audytu wewnętrznego na 2020 r. w tym audytu bezpieczeństwa informatycznego (zgodnie z wymogami KRI),
  • sporządzenia sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok 2020 – w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r.,
  • przygotowania planu audytu wewnętrznego na rok 2021, w porozumieniu z Wójtem Gminy na podstawie udokumentowanej analizy ryzyka – w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.,
  • przeprowadzenia czynności doradczych i konsultacyjnych w ważnych sprawach na wniosek Wójta Gminy.
28 lutego 2020
Czytaj więcej o: Obsługa Gminy Brody w zakresie audytu wewnętrznego

Zarządzenie Nr31/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 21 lutego 2020r

Zarządzenie Nr31/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 21 lutego 2020r w sprawie powołania organizacji i trybu działania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

27 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr31/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 21 lutego 2020r

ZARZĄDZENIE Nr 30/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 19.02.2020 r.

Zarządzenie Nr 30/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 19.02.2020 r. w sprawie udzielenia dotacji Gminy Brody na realizację zadań publicznych w 2020 roku

27 lutego 2020
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 30/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 19.02.2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 29/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 11.02.2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 29/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 11.02.2020 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania ofert w ramach II otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2020 roku.

27 lutego 2020
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 29/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 11.02.2020 r.

Zarządzenie Nr 28/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 4 lutego 2020 roku

Zarządzenie Nr 28/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 4 lutego 2020 roku w spawie powołania Komisji Przetargowej

27 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 28/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 4 lutego 2020 roku

Zarządzenie Nr 27/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 06 lutego 2020r

Zarządzenie Nr 27/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 06 lutego 2020r w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Brody na 2020 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach

27 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 27/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 06 lutego 2020r

Zarządzenie Nr 26/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 06 lutego 2020r

Zarządzenie Nr 26/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 06 lutego 2020r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok

27 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 26/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 06 lutego 2020r

Zarządzenie Nr 25/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 6 lutego 2020 r.

Zarządzenie Nr 25/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Brody

27 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 25/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 6 lutego 2020 r.

Zarządzenie Nr 24/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 04.02.2020 roku

Zarządzenie Nr 24/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 04.02.2020 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej

27 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 24/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 04.02.2020 roku

Zarządzenie Nr 23/20 Wójta Gminy Brody z dnia 04 lutego 2020 roku

Zarządzenie Nr 23/20 Wójta Gminy Brody z dnia 04 lutego 2020 roku w spawie powołania Komisji Odbiorowej

27 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 23/20 Wójta Gminy Brody z dnia 04 lutego 2020 roku

ZARZĄDZENIE Nr 22/2020 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 31 stycznia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 22/2020 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Brody na 2020 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

27 lutego 2020
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 22/2020 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 31 stycznia 2020 r.

Zarządzenie nr 21/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 29 stycznia 2020 r.

Zarządzenie nr 21/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat
w 2020 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brody

27 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 21/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 29 stycznia 2020 r.

Zarządzenie nr 20/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 29 stycznia 2020 r.

Zarządzenie nr 20/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie: ustalenia na rok szkolny 2020/2021 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym
dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brody

27 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 20/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 29 stycznia 2020 r.

Zarządzenie Nr 19/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 29 stycznia 2020 r.

Zarządzenie Nr 19/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie: wyznaczenia nauczycieli do zastępowania dyrektora szkoły w przypadku jego nieobecności w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brody

27 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 19/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 29 stycznia 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/2020 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 28.01.2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/2020 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 28.01.2020 r. w sprawie powołania Zespołu roboczego ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Brody dokumentów z zakresu planowania przestrzennego w ramach realizacji projektu „Wspólny Plan” realizowanego przez Fundację WiseEuropa z Warszawy w partnerstwie z Fundacją Stabilo z Torunia.

27 lutego 2020
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE NR 18/2020 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 28.01.2020 r.

Zarządzenie Nr 17/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 22 stycznia 2020 r.

Zarządzenie Nr 17/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Brodach

27 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 17/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 22 stycznia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 16/2020 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 20 stycznia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 16/2020 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w zadaniach jednostek pomocniczych realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 r.

27 lutego 2020
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 16/2020 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 20 stycznia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15/2020 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 20 stycznia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15/2020 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Brody na 2020 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

27 lutego 2020
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 15/2020 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 20 stycznia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14/2020 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 20 stycznia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14/2020 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

27 lutego 2020
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 14/2020 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 20 stycznia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr13/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 20.01.2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 20.01.2020 r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku.

27 lutego 2020
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr13/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 20.01.2020 r.

Zarządzenie Nr 12/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 16 stycznia 2020 r.

Zarządzenie Nr 12 /2020 Wójta Gminy Brody z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Brody

27 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 12/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 16 stycznia 2020 r.

Zarządzenie Nr 11/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 16 stycznia 2020 r.

Zarządzenie Nr 11 /2020 Wójta Gminy Brody z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Brody

27 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 11/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 16 stycznia 2020 r.